Geschiedenis

Er was eens...
In 1991 besloten TTC Small Street, de oudste tafeltennisclub van Oost. Vlaanderen (gesticht in 1944) en TTC Drive Sint. Amandsberg (dat werd gesticht na WO II) de handen in elkaar te slaan. Na alternatieven zoals "De Draak" en "Klokke Roeland" te hebben overwogen, werd er wijselijk toch maar gekozen voor TTC Gent als naam voor de nieuwe club. Als clubkleur werd het bordeaux waarin Drive Sint. Amandsberg aantrad, aangenomen. Enkele pleitbezorgers voor de fusie waren o.m. Christ Marichal, Claude Florin, Geert Peersman, Leo De Mey (TTC Drive), Robert Hellebaut en Pol Van Caeneghem (Small Street). Beide clubs konden bogen op een rijke traditie. Zo had Drive Sint. Amandsberg, ontstaan in de parochie van het Heilig Hart, in de jaren '70 maar liefst drie maal de Beker van België gewonnen. Small Street, genoemd naar een smalle zijstraat van de Brusselsesteenweg, van zijn kant had ook reeds diverse nationale titels in de wacht gesleept met o.a. Jacqueline de Herckenrode. De fusie onderstreepte de goede verhoudingen die reeds lange tijd tussen beide clubs bestonden en verliep dan ook zeer vlot. Men mag dan ook gerust van een win. win. situatie voor beide clubs spreken. Doordat men erin slaagde nagenoeg alle ploegen te behouden, was TTC Gent in zo goed als elke reeks vertegenwoordigd. TTC Gent kende zijn sportieve hoogtepunten in het seizoen 1998. 1999, toen de A. ploeg (bestaande uit Eric Roeland, Hans Vandriessche, Johan D'Havé;, en de gebroeders Bockaert) de promotie naar eerste nationale bewerkstelligde. In het begin van de fusie werd er nog in de twee lokalen getraind, maar na enkele jaren werd ervoor gekozen om zijn intrek te nemen in de sportzaal van KiHo (nu KaHo).
In 2008 werd dankzij Joeri Van De Walle met Crawford een nieuwe hoofdsponsor aangetrokken. Behalve een naamsverandering (TTC (Atelia) Gent werd TTC Crawford Gent), bracht dit geen verdere structurele veranderingen met zich mee.

In 2020 benaderde de club het nieuw gestarte tafeltenniscomplex QLT met de vraag of TTC Gent daar kon trainen. Door de coronacrisis was de gebruikelijke sportzaal niet meer beschikbaar. Dit leidde tot een doorgedreven samenwerking en uiteindelijk een verandering van naam naar TTC QLT Gent en eigenaar van QLT, Jago Lowagie, werd voorzitter.

Artikel van Paul Van Caeneghem, naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van onze club:

Het jaar 1990 werd een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de club. TTC Small Street fusioneert dan immers met TTC Drive Sint-Amandsberg en wordt zo, naast TTC Rooigem-Gent, de tweede grote Gentse ploeg. Dat gebeurt dan onder de namen TTC Atelia Gent en vervolgens TTC Crawford Gent, genoemd naar de occasionele sponsors (Even een kleine precisie: wij hebben altijd - en nu nog steeds - het stamnumer OVL001 gedragen als oudste club van de provincie).

Hier een overzicht geven van de tientallen jaren historiek sinds de fusie, zou ons te ver leiden. Wij hopen een ruim panorama te schetsen van dit verhaal in het jaarboek dat wij plannen op het einde van dit jubeljaar.

Eén enkel hoogtepunt willen wij daaruit toch lichten: de promotie van tweede naar eerste nationale, na een zinderende en uiterst zenuwslopende titelmatch die uw verslaggever bijna een bijkomende overbrugging kostte.

Tot slot nog graag even een paar randevenementen die ons verhaal omkaderen:

Zo was er de memorabele avond waarbij wij iconen Paul Van Himst en Roger De Vlaeminck konden strikken voor een avond in de club. Onderweg naar de club ontsnapte Roger met moeite aan een ontvoering, toen een stel fans hem wilden wegkapen naar hun dranketablissement. Het hele evenement werd bekroond met een pingpongmatch tussen beide coryfeeën.

Jubileum

En nu we het toch hebben over vedetten, maar dan van en ander order, denk ik aan Ronny Stevens als onbarmhartige scheidsrechter van een voetbaltornooi onder ttc clubs te Blankenberge, aan Roger Vangheluwe als aanvoerder van een rist strandkarren in een soort F1-wedstrijd tussen Blankenberge en Lissewege.

Strandkar


En ik gedenk zij die niet meer onder ons zijn: Leo de Mey, de eeuwig trouwe voorzitter, en langs de andere kant van de leeftijdsbalands: Christophe Geerts, de zo tragisch verongelukte Tijl Uilenspiegel van de club.

Jubileum
 


In hen symboliseren wij wat TTC Gent was en wil zijn: een sportieve, maar vooral een warme gemeenschap van mensen.

Foto's uit de oude doos

 

Met dank aan Paul Van Caeneghem

Erevoorzitter

 Leo de Mey († 28/10/2004)

erevoorzitter